News

DECENT WORK
For the Western Balkans Region

Mакедонски

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИТЕ – Берлински процес

Shqip

Njoftimi për shtyp –
Procesin e Berlinit

BHSCG ijekavski

SAOPŠTENJE ZA
MEDIJE –
Berlinski
proces

BHSCG ekavski

SAOPŠTENJE ZA
MEDIJE –
Berlinski
proces

ENGLISH

PRESS
RELEASE –
Berlin
Process

Mакедонски

20 организации од Западен Балкан потпишаа Манифест за пристојна работа

Shqip

20 organizata nga Ballkani Perëndimor nënshkruan Manifestin për Punë të Denjë

BHSCG ijekavski

20 organizacija iz Zapadnog Balkana potpisalo Manifest o dostojanstvenom radu

BHSCG ekavski

20 organizacija iz Zapadnog Balkana potpisalo Manifest o dostojanstvenom radu

ENGLISH

20 organizations from the Western Balkans signed the Manifesto on decent work