Institut za socijalnu politiku Musine Kokalari iz Prištine, Centar za politike emancipacije iz Beograda i Centar za kritiku i društvenu emancipaciju iz Tirane zajedno su organizovali Regionalnu konferencije o dostojanstvenom radu na Zapadnom Balkanu. Konferencija koja je održana u Draču od 28. do 30. septembra okupila je preko 20 organizacija i stručnjaka iz celog regiona.

Vrhunac konferencije bilo je stvaranje zajedničkog „Manifesta o dostojanstvenom radu“. Ovaj manifest ocrtava ključne principe i ciljeve koje će novoformirana regionalna koalicija u sinergiji težiti da ostvari.

Sve naše zemlje se suočavaju sa istim problemima: siromaštvom, niskim platama, nekvalitetnim poslovima, nesigurnim oblicima zaposlenja i zavisnošću od stranih direktnih investicija. U svetlu ovih problema, ujedinjeni smo u našoj posvećenosti da osiguramo dostojanstvene uslove rada za sve ljude na Zapadnom Balkanu. Čvrsto verujemo da su regionalna saradnja i solidarnost od suštinskog značaja za efikasno rešavanje ovih pitanja. Pozivamo naše vlade, sindikate i kompanije koje posluju u našem regionu da nam se pridruže u borbi za platu za život, bolju socijalnu zaštitu, održivi razvoj i generalno poboljšanje radnih prava. Zemlje Zapadnog Balkana treba da unaprede regionalnu saradnju, razmenjujući najbolje prakse, znanja i resurse za rešavanje zajedničkih izazova sa kojima se svi suočavamo u sferi rada. Regionalna solidarnost među radnicima i radnicama, sindikatima i organizacijama civilnog društva ključna je za unapređenje dostojanstvenog rada u svim našim društvima.

Link na kojem je moguće pročitati tekst Manifesta: www.decentworkbalkans.com

Na konferenciji su organizovane i panel diskusije na kojima se razgovaralo o socio-ekonomskim i promenama u radnom zakonodavstvu koje su se odigrale u prethodnim decijama u regionu, kao i interaktivne radionice sa fokusom na platu za život, neplaćeni rad brige i nege, bezbednost i zdravlje na radu, sindikalno organizovanje, platformski rad i nesigurne oblike zapošljavanja. Konferencija je poslužila kao prostor za razmenu ideja, strategija i najboljih praksi u promovisanju boljih uslova rada na Zapadnom Balkanu.

Učesnici i učesnice iz svih zemalja Zapadnog Balkana podelili su svoje uvide, iskustva i stručnost kako bi ojačali kolektivne napore usmerene ka unapređenju dostojanstvenog rada u regionu.

Ovaj projekat je dobitnik nagrade EDI Community Choices, koju su podržali Nemačko savezno ministarstvo spoljnih poslova i Evropski fond za Balkan, kao domaćin Mreže evropskih fondacija. Sadržaj svih dokumenata proizvedenih implementacijom ovog projekta pripada organizatorima i ne predstavlja nužno stavove Nemačkog saveznog ministarstva spoljnih poslova i Evropskog fonda za Balkan.