Граѓанските организации од Западен Балкан бараат работните и социјалните права да бидат вклучени во рамките на Берлинскиот процес

10ти октомври 2023 година

Дваесет граѓански организации од Западен Балкан денеска објавија заедничко писмо во кое бараат работните и социјалните права да бидат вклучени во агендата на Берлинскиот процес и идните дискусии за заедничкиот пазар.

Во писмото, организациите ги повикуваат локалните самоуправи, регионалните тела и Европската Унија да им дадат приоритет на работните и социјалните права во рамките на понатамошната економска интеграција, особено на Заедничкиот регионален пазар на ЗБ6.

„Обезбедувањето работнички и социјалните права не е само морален императив, туку и суштински за долгорочниот просперитет и стабилност на регионот“, се вели во писмото. „Со вклучување на овие критични аспекти во рамката на Заедничкиот регионален пазар, можеме да обезбедиме фер и правични работни услови за сите поединци, без оглед на нивниот работен статус. Ова ги вклучува, но не е ограничено на, правото на безбедни и здрави работни средини, животна плата, еднакви можности и слобода на колективно организирање и договарање. Обезбедувањето на овие права не само што ќе биде од корист за работната сила, туку и ќе придонесе за економскиот раст, социјалната кохезија и целокупната благосостојба на граѓаните во нашиот регион“.

Организациите, исто така, повикуваат на формирање работна група или комисија посветена на интеграцијата на работничките права и социјалните права во рамката на Заедничкиот регионален пазар. Тие, исто така, ги повикуваат локалните власти да соработуваат со релевантните засегнати страни, вклучително и синдикатите, граѓанските организации и експертите за труд и социјална политика, за да развијат сеопфатни политики и стратегии.

„Ги повикуваме нашите влади да ги преземат овие чекори за да ја покажат нашата посветеност за благосостојбата и достоинството на нашите граѓани и да дадат позитивен пример за одговорност“, се заклучува во писмото. „Наша искрена надеж е дека Заедничкиот регионален пазар ќе ја искористи оваа можност да даде приоритет на работнички права и социјалните права во својата рамка, создавајќи поправедна и попросперитетна иднина за сите.

Самитот на Берлинскиот процес 2023 година ќе се одржи на 16 октомври во Тирана, Албанија. Самитот ќе ги собере лидерите од Западен Балкан, Европската Унија и други регионални партнери за да разговараат за напредокот во регионалната соработка и економската интеграција. Се очекува самитот да се фокусира на низа прашања, вклучително и спроведувањето на Заедничкиот регионален пазар на ЗB6.

Дваесетте граѓански организации кои го потпишаа писмото усвоија заеднички Манифест за пристојна работа (www.decentworkbalkans.com) претходно во септември оваа година. Овие организации се:

 1. Центар за политике еманципације, Србија
 2. Институт за социјалну политику ‘Мусине Kокалари’, Kосово
 3. Институт за критику и друштвену еманципацију, Албанија
 4. Центар за женска права, Црна Гора
 5. Фронт слободе, Босна и Херцеговина
 6. Отворена порта, Северна Македонија
 7. Центар за достојанствен рад, Србија
 8. Kосовска иницијатива за стабилност, Kосово
 9. Центар родна алијанса за развој, Албанија
 10. Удружење заштите на раду, Црна Гора
 11. Црвена – Удружење за културу и умјетност, Босна и Херцеговина
 12. Роза – Удружење за радна права жена, Србија
 13. Центар за политике и заговарање, Kосово
 14. Инвестиција у друштвени развој, Албанија
 15. Савез за ђецу и младе – Kућа, Црна Гора
 16. Зора – Удружење за социјални, културни и креативни развој, Босна и Херцеговина
 17. А11 – Иницијатива за економска и социјална права, Србија
 18. Ленс, Kосово
 19. Центар за радна права, Албанија
 20. Заједно за живот, Албанија