Shoqëria civile nga Ballkani kërkon përfshirjen e të drejtave të punës dhe sociale në Tregun e Përbashkët Rajonal të Procesit të Berlinit

Njëzet organizata të shoqërisë civile nga Ballkani Perëndimor i kënë bërë thirrje qeverive vendore, organeve rajonale dhe Bashkimit Evropian, që të kenë prioritet të drejtat e punës dhe sociale në kuadër të integrimit të mëtejshëm ekonomik, veçanërisht Tregut të Përbashkët Rajonal të Ballkanit Perëndimor.

“Ne besojmë se përfshirja e të drejtave të punës dhe sociale nuk është vetëm një imperativ moral, por edhe një bazë kyçe për ndërtimin e prosperitetit dhe stabilitetit afatgjatë në rajon”, thuhet në letrën e përbashkët të shoqërisë civile. “Duke i përfshirë këto aspekte në kuadër të Tregut të Përbashkët Rajonal, mbi bazën e standardeve ndërkombëtare të punës së denjë, ne mund të sigurojmë kushte të drejta dhe të drejta pune për të gjithë individët dhe individët, pavarësisht nga statusi i tyre i punës. Kjo përfshin, ndër të tjera, të drejtën për një mjedis pune të sigurt dhe të shëndetshëm, një pagë jetese, mundësi të barabarta dhe lirinë për t’u organizuar dhe për të negociuar kolektivisht. Sigurimi i këtyre të drejtave jo vetëm që do të përfitojë punëtorët, por do të kontribuojë edhe në rritjen ekonomike, kohezionin social dhe mirëqenien e përgjithshme të qytetarëve në rajonin tonë”, nënvizon letra.

Organizatat bëjnë thirrje gjithashtu për ngritjen e një grupi pune të dedikuar për integrimin e të drejtave të punës dhe sociale në kuadër të Tregut të Përbashkët Rajonal. Ata gjithashtu u bëjnë thirrje qeverive vendore që të bashkëpunojnë me aktorët përkatës, duke përfshirë sindikatat, organizatat e shoqërisë civile dhe ekspertët në të drejtat e punës dhe politikat sociale, për të zhvilluar masa dhe strategji gjithëpërfshirëse në këtë front.

“Ne kërkojmë nga qeveritë tona të ndërmarrin hapat e mësipërm për të treguar përkushtim për mirëqenien dhe dinjitetin e qytetarëve tanë dhe për të dhënë një shembull pozitiv të përgjegjësisë”, përfundon letra. “Ne sinqerisht shpresojmë që Tregu i Përbashkët Rajonal do të shfrytëzojë këtë mundësi për t’i dhënë përparësi të drejtave të punës dhe sociale brenda kornizës së tij, duke krijuar kështu një të ardhme më të drejtë dhe më të begatë për të gjithë.

Samiti i Procesit të Berlinit do të mbahet më 16 tetor në Tiranë, Shqipëri. Samiti do të mbledhë së bashku liderët e Ballkanit Perëndimor, Bashkimin Evropian dhe partnerë të tjerë rajonalë, të cilët do të diskutojnë përparimin në bashkëpunimin rajonal dhe integrimin ekonomik. Pritet që bisedimet të përqendrohen në disa çështje, duke përfshirë zbatimin e Tregut të Përbashkët Rajonal të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Njëzet organizata të shoqërisë civile, të cilat nënshkruan letrën, në fillim të shtatorit të këtij viti miratuan një Manifest të përbashkët për punën e denjë (www.decentworkbalkans.com).

Organizatat nënshkruese:

 1. Center for the Politics of Emancipation, Serbia
 2. Institute for Social Policy ‘Musine Kokalari’, Kosovo
 3. Institute for Critique & Social Emancipation, Albania
 4. Women’s Rights Center, Montenegro
 5. Freedom Front, Bosnia & Herzegovina
 6. Open Gate, North Macedonia
 7. Center for Dignified Work, Serbia
 8. Kosovar Stability Initiative, Kosovo
 9. Gender Alliance for Development Center, Albania
 10. Safety at Work Association, Montenegro
 11. Crvena, Association for Culture & Art, Bosnia & Herzegovina
 12. Roza, Association for Women’s Labor Rights, Serbia
 13. Center for Policy & Advocacy, Kosovo
 14. Social Development Investment, Albania
 15. Association for Children & Youth, Montenegro
 16. Zora, Association for Social, Cultural & Creative Development, Bosnia & Herzegovina
 17. A11 Initiative for Economic & Social Rights, Serbia
 18. Lens, Kosovo
 19. Center for Labor Rights, Albania
 20. Together for Life, Albania